SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ  (.pdf)   Kabul edilen bildiri listesi için tıklayınız...

Konferans programı 6 Kasım tarihinde ilan edilecektir.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Sunumu yapılmayan bildiriler için kayıt tutulacaktır. Sunulmayan bildiriler otomatik olarak hakemlik süreci dışında bırakılacaktır.
 

Bildiriler hakemlik sürecine tabidir ve sadece kabul edilen bildiriler yayınlanacaktır. Kabul edilen bildiriler Şubat-2018 ilk haftası içerisinde bu sayfada ilan edilecek ve edergilerin 2018/1-2 ve 2019/1 sayıları içerisinde yayınlanacaktır.  Kabul edilen bildirilerin tamamının edergilerin 2018 yılı sayıları içinde yayınlanması söz konusu olmayabilecektir.

 

Kabul edilmeyen bildiriler ile ilgili SOBİAD ın yazarlara açıklama yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. SOBİAD hakem raporlarını esas almakta ve uygun görülenler yayınlanmaktadır. Yazarların anlayış ve hoşgörü ile karşılamaları gerektiği hususunu ifade etmekte yarar görüyoruz.

***

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi ve  Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen 5. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO) web sayfasına hoş geldiniz.

Sosyal bilimlerin tüm alt-disiplinlerinde çalışmalar yapan tüm bilim insanlarına, araştırmacılara, kamu ve özel sektörde görev yapan uzmanlara açık olan konferans 23 Kasım 2017 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi 'nde gerçekleştirilecektir.

Konferansın amacı, bilim adamlarının, uygulamacıların ve üniversiteler dışındaki araştırmacıların sosyal bilimlerin muhtelif alt disiplinleri içerisinde yaptıkları teorik-analitik-deneysel ve ampirik araştırmaları sunmalarına olanak sağlamaktır.

SOSBİLKO'ya sunum yapılmak üzere gönderilen ve hakemlik sürecinden kabul alan tüm tam-metin bildiriler  Social Sciences eJournals Archive kapsamı dahilinde bulunana edergiler içerisinde yayınlanacaktır.