SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR

 

SOBİAD konferanslarına bugüne değin dünyanın dört bir yanından alanlarında saygın pek çok bilim insanı, araştırmacı, uygulamacı davet edilmiştir.  SOBİAD konferanslarına davet edilen konuşmacıları yakından tanıma için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

 

SOBİAD DAVETLİ KONUŞMACI PORTFÖYÜ

 

Öcal USTA, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dekanı

 

“Globalleşme Sürecinde Turizmin Rolü”

 

1971 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Turizm bölümünü bitirdi.   1980-1981 yıllarında İspanya hükümetinin bursunu kazanarak İspanya'ya gitti. Bilimsel araştırmalarını ve doçentlik çalışmalarını İspanya Turizm Enstitüsü'nde ve Madrid Üniversitesinde sürdürdü. 1988 yılında profesör olan USTA, aynı yıl İzmir Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne atandı ve bu görevine 1997 yılına kadar devam etti. Turizm ve Finans konularında bir çok yayınlanmış kitabı olan Öcal Usta, halen Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dekanlık görevini ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Çalışmalarını ağırlıklı olarak Genel Turizm, Turizm Politikaları, Yatırım Projeleri ve Analizi, Finansal Yönetim konularında yoğunlaştıran USTA'nın bu konularda bir çok makale, araştırma ve konferansları vardır.

   

C. Coşkun Küçüközmen, İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

"Basel Düzenlemelerinin Politik Ekonomisi"

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olan Dr. Küçüközmen profesyonel iş hayatına 1986’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) başladı. Loughborough Üniversitesi’nden  Yüksek Lisans derecesini  ve Exeter Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.  Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) Risk Yönetimi Daire Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.  Dr. Küçüközmen İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde  finansal risk yönetimi, banka yönetimi, finansal makroekonomi, yatırım analizi ve portföy yönetimi konularında dersler vermektedir.

   

Sedef Akgüngör, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 

Türkiye'de Ulaştırma Ağının Gelişimi ve Nüfus Hareketleri: Türkiye'de

1900-2000 Dönemi” 

 

Michigan State Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisans derecesi (1991) ve  Tarım Ekonomisi doktora derecesi (1992) almıştır. Tarım ekonomisi, bölgesel kalkınma, sanayi kümeleri konularında araştırmalar yürütmüş, yurt içinde ve yurt dışında makaleleri yayınlanmıştır. Avrupa Bilim Vakfı (ESF) tarafından desteklenen Eurocores ve ECRP programlarında proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2009 yılından bu yana Regional Studies Association Türkiye temsilciliğini yürütmektedir. İzmir Kalkınma Ajansı kümelenme komitesi üyesidir. Ege Üniversitesi ve Işık Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir.